Lütfen İnceleyin

Anti Ayrımcılık Politikası

Karınca, herkesin anlayabileceği, kısa ve açıklayıcı bir anti ayrımcılık politikasına sahiptir. Bu anti ayrımcılık koşullarında haklarınız ve yükümlülükleriniz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Anti ayrımcılık politikasının güncelliği burada yayınlanması ile başlar ve her kullanıcı bunu takip etmekle yükümlüdür.

Karınca, bütün insanlara saygılıdır.
Dil, din, renk, bölge, cinsiyet ve ekonomik duruma dayalı bütün ayrımcılıkları reddeder. Hiçbir kullanıcının Karınca ve sunduğu hizmetler de ayrımcılığa maruz kalmasını kabul etmeyiz. Uygulamanın ve sunulan hizmetlerin hiçbir alanında ayrımcılık sergilenemez.

Karınca kullanımı sırasında, herhangi bir kullanıcıya ait ayrımcılık unsuruna rastlar ya da bu konuda bir raporlama alırsak, anti ayrımcılık ilkelerimiz ve kullanım koşulları politikamızın gerekliliklerini yerine getiririz. Hesabı askıya almak, kapatmak, yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla her türlü yaptırım için Karınca tam yetkilidir. Karınca’yı ve sunduğu hizmetleri kullanan herkes, bu politikayı onaylamış kabul edilir.

İnanıyoruz ki, dünya hepimiz için güzel bir yer! Ve hiç kimse ayrımcılığa maruz kalmamalıdır. Ayrımcılık bildirmek için her zaman destek@karincahazirlik adresine mail atabilirsiniz. Bu konuda bütün kullanıcılarımız ile sıkı bir iş birliği yapmaya açığız.

Karınca Hazırlık